2012

Posiedzenie Senatu PWST w dniu 17 września 2012 r.

Nr 1/2012-2016 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: przyjęcia przez Senat PWST sprawozdania Rektora z działalności PWST za rok akademicki 2011/12

Nr 2/2012-2016 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmian w planie finansowym uczelni na rok 2012

Nr 3/2012-2016 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2012

Nr 4/2012-2016 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: powołania składu komisji senackich na kadencję 2012/13 – 2015/16

Nr 5/2012-2016 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: nadania medalu PWST zasłużonemu PedagogowiPosiedzenie Senatu PWST w dniu 11 lutego 2013 r.

Nr 6/2012-2016 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: powołania składu komisji senackich na kadencję 2012/13 – 2015/16

Nr 7/2012-2016 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w Regulaminie studiów

Nr 8/2012-2016 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: nadania medalu PWST zasłużonemu Pedagogowi


Opublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 16.04.2013
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 16.04.2013
Dokument oglądany razy: 2129
6.04.2020 // web.pwst.krakow.pl/bip