Uchwały Senatu PWST - 2015 rok

Posiedzenie Senatu PWST w dniu 31 marca 2015 r.

Uchwała nr 39/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r.w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2014

Uchwała nr 40/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz podziału wyniku finansowego

Uchwała nr 41/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, a także korzystania z infrastruktury badawczej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Załącznik nr do Uchwały nr 41/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r.: Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, a także korzystania z infrastruktury badawczej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Uchwała nr 42/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego wydawanych przez Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Uchwała nr 43/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wzoru odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski

Uchwała nr 44/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: nadania medalu PWST zasłużonemu Pedagogowi

Uchwała nr 45/2012-2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zawarcia umowy w ramach programu ERASMUS+ pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie a uczelnią Rose Bruford College (Londyn, Wielka Brytania)


Posiedzenie Senatu PWST w dniu 27 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 46/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Uczelni na 2015 rok

Uchwała nr 47/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: regulaminu studiów

Uchwała nr 48/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: regulaminu studiów podyplomowych

Uchwała nr 49/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 50/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego na rok akademicki 2015/2016

Uchwała nr 51/2012-2016 Senatu PWST z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów magisterskich na rok akademicki 2016/2017


Posiedzenie Senatu PWST w dniu 22 czerwca 2015 r.


Uchwała nr 52/2012-2016 Senatu PWST z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenie zmian do Statutu PWST

Uchwała nr 53/2012-2016 Senatu PWST z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia sięRegulamin potwierdzania efektów uczenia się w PWST

Uchwała nr 54/2012-2016 Senatu PWST z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów studiów, w tym planów studiów na jednolitych studiach magisterskich

Uchwała nr 55/2012-2016 Senatu PWST z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w składzie komisji senackiej – ds. socjalnych

Uchwała nr 56/2012-2016 Senatu PWST z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w składzie komisji senackiej – ds. bibliotek

Uchwała nr 57/2012-2016 Senatu PWST z dnia 22 czerwca 2015 r.w sprawie: zmian w składzie komisji senackiej – odwoławczej dla studentów


Opublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 25.06.2015
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 01.04.2015
Dokument oglądany razy: 1887
19.10.2019 // web.pwst.krakow.pl/bip