Zarządzenia Rektora PWST - 2016 roku

Zarządzenie nr 1/2016 Rektora PWST z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia opłat za parking w przypadku korzystania z pokoi gościnnych w PWST w Krakowie przy ul. Straszewskiego 22

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora PWST z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: zasad przygotowania i obrony pisemnych prac dyplomowych na wszystkich kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, zasad postępowania antyplagiatowego oraz zasad zgłaszania i recenzowania przedstawień warsztatowych i dyplomowych na kierunku reżyseria

Zarządzenie nr 3/2016 Rektora PWST z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie: trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień lub pełnomocnictw oraz podpisywania pism lub dokumentów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 4/2016 Rektora PWST z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie: zasad zatrudniania w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Opublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 11.03.2016
Podpisał: Rektor PWST
Dokument z dnia: 29.01.2016
Dokument oglądany razy: 2137
31.05.2020 // web.pwst.krakow.pl/bip