Uchwały Senatu PWST - 2019 rok

Uchwały Senatu AST - 2019 rok

POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 5 MARCA 2019 r.

Uchwała nr 59/2016-2020 Senatu AST z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: zgłoszenia kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej


POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 25 MARCA 2019 r.

Uchwała nr 60/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: oceny okresowej nauczycieli akademickich
Uchwała nr 61/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: uzgodnienia regulaminu studiów
Uchwała nr 62/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: nagrody ministra za całokształt dorobku


Opublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 05.04.2019
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 12.05.2017
Dokument oglądany razy: 1561
28.02.2020 // web.pwst.krakow.pl/bip