Uchwały Senatu PWST - 2019 rok

Uchwały Senatu AST - 2019 rok

POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 5 MARCA 2019 r.

Uchwała nr 59/2016-2020 Senatu AST z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: zgłoszenia kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej
Uchwała nr 60/2016-2020 Senatu AST z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: zmian w składzie Senackiej Komisji Socjalnej


POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 25 MARCA 2019 r.

Uchwała nr 61/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: nagrody ministra za całokształt dorobku
Uchwała nr 62/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: uzgodnienia regulaminu studiów
Uchwała nr 63/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie:oceny okresowej nauczycieli akademickich

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz ewaluacyjny osiągnięć pedagoga
Załącznik nr 2 – Formularz dotyczący wypełniania obowiązków dydaktycznych
Załącznik nr 3 – Całościowa ocena pracy pedagoga
Załącznik nr 4 – Upoważnienie
Załącznik nr 5 – Protokół z hospitacji


Opublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 11.04.2019
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 12.05.2017
Dokument oglądany razy: 2030
28.10.2020 // web.pwst.krakow.pl/bip