mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 3

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 3

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania (17.01.2017r) 

Informacja z otwarcia ofert (4.01.2016) 

Wzór oświadczenia Wykonawcy 

Ogłoszenie o zamówieniu (20.12.2016)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 3

zał. 4 Wzór umowy wraz z załącznikami:
     zał. nr 5 do umowy – Oświadczenie podwykonawcy
     zał. nr 6 do umowy – Karta gwarancyjna (wzór)

Dokumentacja projektowa:

zał. 5 Projekt budowlany

zał. 6 Projekt wykonawczy

zał. 7 Przedmiar robót

zał. 8 STWiORB

Opublikował: Małgorzata Wilk
Publikacja dnia: 20.12.2016 15:44
Dokument oglądany razy: 895
Podlega Ustawie