mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 23.10.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie o pracy_kierowca

Ogłoszenia o pracy

OGŁOSZENIA DOT. PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Kraków, 23 października 2017 r.

Konkurs na stanowisko elektroakustyka
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
poszukuje osoby zainteresowanej pracą na stanowisku elektroakustyka

Wymagania:
• wykształcenie co najmniej średnie,
• co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• samodzielność w działaniu, komunikatywność,
• wysoka etyka pracy i kultura osobista.

Oferujemy:
• pracę od listopada 2017 r.,
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• ciekawe i odpowiedzialne stanowisko.

Przewidywany zakres obowiązków:
1. przygotowywanie nagłośnienia, projekcji, rejestracja dźwięku i obrazu na potrzeby spektakli, pokazów i egzaminów,
2. dbałość o właściwy stan nagłośnienia, projektorów i innych urządzeń elektroakustycznych,
3. obsługa akustyczna wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Uczelnię,
4. wykonywanie innych czynności w zakresie nagłośnienia, rejestracji i montażu obrazu i dźwięku.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: sekretariat@pwst.krakow.pl w terminie do 6 listopada 2017 roku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraków, 12 października 2017 r.

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie poszukuje osoby zainteresowanej pracą na stanowisku specjalisty
w Biurze obsługi Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu
w pełnym wymiarze etatu

Wymagania:
• wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub humanistyczne,
• co najmniej trzyletnia praktyka w biurowości,
• znajomość języka angielskiego na poziomie B-2,
• samodzielność w działaniu, komunikatywność,
• wysoka etyka pracy i kultura osobista,
• dobra znajomość pakietu MS Office,
• dodatkowym atutem będzie znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz rozporządzeń dotyczących szkolnictwa wyższego.

Oferujemy:
• pracę w Biurze od listopada 2017 r.,
• zatrudnienie na zastępstwo na podstawie umowy o pracę ,
• ciekawe i odpowiedzialne stanowisko.

Przewidywany zakres obowiązków:
1. prowadzenie dokumentacji studiów, w tym: elektronicznej dokumentacji
(obsługa programu Dziekanat.xp i bazy POL-on) oraz akt osobowych studentów,
2. prowadzenie spraw socjalno–bytowych studentów,
3. prowadzenie spraw studenckich w ramach programu ERASMUS,
4. sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach studenckich,
5. sporządzanie umów (cywilnoprawnych) związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, prowadzenie ich ewidencji i dokonywanie w tym zakresie rozliczeń i analiz,
6. organizacja i obsługa obron prac magisterskich, sporządzanie i wydawanie dyplomów
i suplementów,
7. obsługa strony internetowej Wydziału,
8. prowadzenie statystyki na potrzeby Wydziału.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: wtt@ pwst.krakow.pl w terminie do 23 października 2017 roku.
Opublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 23.10.2017
Podpisał: Iwona Kołodziejczyk
Dokument z dnia: 16.12.2011
Dokument oglądany razy: 13 824