mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 09.04.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowe ogłoszenie

Ogłoszenia o pracy

OGŁOSZENIA DOT. PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Wrocław, 6 kwietnia 2018 r.

AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE
FILIA WE WROCŁAWIU
poszukuje pracownika na stanowisko
Specjalista/Referent ds. płac
( ½ etatu)


Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw płacowych,
- bardzo dobra znajomość systemu Płatnik
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
- wysoka etyka pracy i kultura osobista,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
-  zaangażowanie, sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków,
-  samodzielność w działaniu, zdolność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
- mile widziane doświadczenie w rozliczaniu wynagrodzeń płac w uczelniach wyższych lub szkołach.

Opis stanowiska:
- sporządzanie list płac z osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz funduszu świadczeń socjalnych,
- obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz innych dopłat, nadpłat lub potrąceń,
-  naliczanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-  sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych dla osób i urzędów,
-  sporządzanie dokumentacji emerytalnej,
 - przygotowywanie sprawozdań z zakresu funduszu płac.

Oferujemy:
1. Pracę w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu, w dziale finansowym (od sierpnia 2018 r.)
2. Zatrudnienie na ½ etatu, na umowę o pracę, początkowo na okres próbny
3. Ciekawe i odpowiedzialne stanowisko

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: anna.wodzislawska@ast.wroc.pl
w terminie do 22 kwietnia 2018 roku.

Informacja dotycząca danych osobowych:
Administratorem danych osobowych podanych przez kandydata do pracy jest Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21 – 22, 31-109 Kraków.
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie rekrutacji na w/w stanowisko. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda kandydata. Kandydat ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, ale wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w rekrutacji do pracy.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, w oparciu o podane dane nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji (a po tym okresie na potrzeby kolejnych rekrutacji, jeśli kandydat wyrazi na to odrębną zgodę). W przypadku zatrudnienia kandydata dane będą przetwarzane na podstawie odrębnych regulacji.
Osoba przekazująca dane osobowe - kandydat do pracy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, praw wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator danych osobowych (AST) powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem:
dane.osobowe@ast.krakow.plOpublikował: Iwona Kołodziejczyk
Publikacja dnia: 09.04.2018
Podpisał: Iwona Kołodziejczyk
Dokument z dnia: 16.12.2011
Dokument oglądany razy: 14 683